KOMİKSANAT / MAKALELER / TELİH HAKLARI

5/12/1951 TARiH VE 5846 SAYILI
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU :
A-TARİF
MADDE 1- Bu kanuna gore eser; sahibinin hususiyetini tasiyan ve asagidaki hükümler uyarinca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayilan her nevi fikir ve sanat mahsülüdür.
B-FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN CESİTLERİ
a- ILIM VE EDEBİYAT ESERLERİ:
MADDE 2- Ilim ve edebiyat eserleri sunlardir:
1- (Degisik: 7-6-1995 -4110/1 md.) Herhangi bir sekilde dil ve yazi ile ifade olunan eserler ve her bicim altinda ifade edilen bilgisayar programlari ve bir sonraki asamada program sonucu dogurmasi kosuluyla bunlarin hazirlik tasarımları;
2- (Degisik : 1-11-1983 - 2936/1 md.) her nevi rakislar, yazili kareografi eserleri, Pandomima'lar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri.
3- (Degisik : 7-6-1995 - 4110/1) Bedii vasfi bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotograf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, cografya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, her cesit mimarlik ve sehircilik tasarim ve projeleri, mimari maketler, endüstri, cevre ve sahne tasarim ve projeleri.
Ara yüzüne temel olusturan düsünce ve ilkeleri de icine almak üzere, bir bilgisayar programinin her hangi bir ögesine temel olusturan düsünce ve ilkeler eser sayilmazlar.
b- MUSIKI ESERLERI :
Madde 3 - Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.
c - GUZEL SANAT ESERLERI :
Madde 4 - (Degisik : 7-6-1995 -4110/2)
Güzel sanat eserleri, estetik degere sahip olan;
1 - Yagli ve sulu boya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazilar ve tezhipler, kazima, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, tas, agac veya diger maddelerle cizilen veya veya tesbit edilen eserler kaligrafi, serigrafi,
2 - Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
3 - Mimarlik eserleri,
4 - El isleri ve kücük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanati ürünleri ile tekstil, moda tasarimlari,
5 - Fotografik eserler ve slaytlar,
6 - Grafik eserler,
7 - Karikatür eserleri,
8 - Her türlü tiplemelerdir.
Krokiler, resimler, maketler, tasarimlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanilmasi, düsünce ve sanat eseri olmak sifatlarini etkilemez.
d - SINEMA ESERLERI :
Madde 5 - Sinema eserleri sunlardir :
1 - Sinema filmleri,
2 - Ogretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olaylari tespit eden filmler,
3 - Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diapozitifleri,
Yukarida zikredilen eserler film ve camdan baska bir madde üzerine tespit edilmis olsa da projeksiyonla gosterildigi takdirde sinema eserleri grubuna girer.
Sirf beste, nutuk, konferans vesaireyi nakle yarayan filmler sinema eseri sayilmaz.
C - ISLENMELER :
Madde 6 - Diger bir eserden İstifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve asagida baslicalari yazili fikir ve sanat mahsülleri islenmedir.
1 - Tercümeler,
2 - Roman, hikaye, siir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayilan nevilerden bir baskasina cevrilmesi,
3 - Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulmasi veya filme alinmaya ve radyo ve televizyon ile yayima müsait bir sekle sokulmasi,
4 - Musiki aranjman ve tertipleri,
5 - Güzel Sanaat eserlerinin bir sekilden diger sekillere sokulmasi,
6 - Bir eser sahibinin bütün veya ayni cinsten olan eserlerinin külliyet haline konulmasi,
7 - Belli bir maksada göre ve husisi bir plan dahilinde secme ve toplama eserler tertibi,
8 - Henüz yayimlanmamis olan bir eserin ilmi arastirma ve calisma neticesinde yayimlanmaya elverisli hale getirilmesi,
9 - Baskasina ait bir eserin izah ve sehri yahut kısaltılmasi,
10 - (Ek : 7-6-1995 - 4110 / 3 ) Belli Bilgisayar programinin uyarlanmasi, düzenlenmesi veya herhangi bir degisim yapilmasi,
11 - (Ek : 7-6-1995 - 4110 / 3 ) Belli bir maksada göre ve hususi plan dahilinde verilerin ve materyallerin secilip derlenmesi sonucu ortaya cıkanveri tabanlari ,
D - ALENILESMIS VE YAYIMLANMIS ESERLER :
Madde 7 - Hak sahibinin rizasiyla umuma arz edilen bir eser alenilesmis sayilir.


Yorumlar - Yorum Yaz